Ambient policzalny

Badanie „Rynek ambientu w Polsce. Oceny i opinie”, zostało przeprowadzone przez Instytut Badawczy TNS OBOP, na zlecenie Agency Krewcy Krawcy. Badanie zostało przeprowadzone, w celu zdefiniowania, oceny i estymacji wielkości rynku ambientu. Jest ono pierwszą próbą określenia, czym tak naprawdę jest ambient, jakie są jego mocne i słabe strony oraz ile może być wart ten rynek w Polsce. Zdaniem zdecydowanej większości respondentów, ambient jest pojęciem, które wymyka się prostym definicjom. Ambient różnie jest postrzegany, określany i oceniany. Funkcjonują zarówno definicje wąskie, jak i szerokie – to co dla jednych nadal jest ambientem, dla innych przeszło już do działań standardowych. Większość badanych osób skłaniała się ku wąskiej definicji ambientu. Według nich, ambient to takie działania, które do tej pory nie były stosowane, coś co pojawia się po raz pierwszy i jest rzeczywiście rozwiązaniem „szytym na miarę”. Budżety reklamowe stanowią podstawową barierę dla rozwoju rynku ambientowego. Jego niemierzalność i nieprzewidywalność powodują, że często trudniejszy dla całego rynku rok, lub terminowo ograniczone budżety reklamowe skutkują rezygnacją z ambientu, w pierwszej kolejności. Może zatem warto dowiedzieć się więcej, o reklamie w windach ?

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*
*

Archiwum