Misja

Tychy dn.01.09.2009

,,Pomimo, że jesteśmy idealistami, nasza wizja biznesu jest pragmatyczna – nie popełniać błędów. Jesteśmy tu po to żeby zarobić pieniądze , lecz chodzi o zyski z zasadami. Pracujemy razem, by osiągnąć cel, dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Właśnie to dodaje wartości naszym klientom i naszej marce. Jako Grupa Mediowa Valere, dążymy do tego, by być polskim liderem na rynku w niestandardowej komunikacji zewnętrznej”"”.

Mateusz Gabryś

Dyrektor Zarządzający

Tychy dn.05.01.2014

Od momentu powstania VGM Sp. z o.o., idea działania nie zmieniła się. Poprzez korelacje ideowej myśli twórczej z pragmatyzmem jej wykonania powstała sieć ogólnopolskich nośników reklamowych. W widoczny sposób cała Polska mogła obserwować jak rodzi się , dorasta , aż w końcu – dzisiaj: powstała silna , o ugruntowanej pozycji i wiodąca w swym zakresie działania marka Reklamy w windach. Jak dziś patrzymy w przyszłość?

W Polsce:
Dążymy do osiągnięcia standaryzacji naszych nośników. Dalszy rozwój sieci nadal będzie naszym motywem przewodnim. Chcemy, aby nasze nośniki stały się wiodącymi nośnikiem, zarówno podstawowym jak i pomocniczym dla przeprowadzania ogólnopolskich kampanii reklamowych.

Za granicą:
Już w tym roku planujemy rozpocząć zwierzchnictwo nad pierwszym miastem w Republice Czeskiej, zarządzanym przez naszego zagranicznego masterfranczyzobiorcę. Jesteśmy w pełni przekonani, że podjęcie tego działania będzie zapalnikiem do dalszej ekspansji miast słowiańskich na terenie Europy.

Zespół VGM Sp. z o.o.