ABC/O reklamie w windach

img_o_reklamie_w_windachJeszcze kilka lat temu nośniki tego rodzaju nie istniały.

Dziś nasze nośniki dają możliwość tworzenia ogólnopolskich kampanii reklamowych. Możliwość ta powstała dzięki rozbudowie pola kontaktu jednej kampanii do kilkunastu miast w kraju. Przeprowadzamy skuteczne kampanie produktów oraz reklamy wizerunkowe mające na celu budowanie świadomości marki.

Podstawa funkcjonowania naszych nośników leży przede wszystkim w kampaniach lokalnych firm i placówek. Jest to silna wartość którą wypracowaliśmy rzetelnie poznając i pracując na  rynku. Pozwala nam to nieść silne podstawy do dalszego rozwoju zarówno zasięgu jak i jakości naszych
kampanii.

Tablice reklamowe w windach mają ściśle określony a wręcz zdeterminowany, potężny zakres kontaktu z reklamą. Przekłada się to na łatwość sądów dotyczących zasięgu i częstotliwości kontaktu. Nośniki reklamowe tego typu są przejrzystą i łatwą co do swojego przekazu formą reklamy.