ABC/Badania

Podstawowymi czynnikami badawczymi, o których można mówić w odniesieniu do nośników reklamowych, są badania ich zasięgu i częstotliwości.

Nośniki reklamowe w windach są pod tym względem najprostszą i najbardziej przejrzystą formą do zbadania. Zasięg nośników jest ściśle określony, nie buduje się go na przypuszczeniach, czy też założeniach które są często niezrozumiałe. Proces badawczy jest prosty, a metodologia nie jest skomplikowana

Zasięg:

zasieg
statystyka

Częstotliwość kontaktu:

Jeden kontakt (średnia zaniżona)

1 dzień – średni kontakt z tablicą, to wejście- wyjście do/z lokalu przez jednostkę.

1 miesiąc – średnia kontaktu – 60 powtórzeń kontaktu jednego odbiorcy z tablicą.

 

 

Częstotliwość kontaktów z naszymi tablicami reklamowymi w windach, to

17 000.000 powtórzeń miesięcznie.

 

 

Skuteczność reklamy leży przede wszystkim u podstaw pragnienia. W dobie socjotechniki, inżynierii społecznych, badań kognitywnych,

czy manipulacji wachlarza na temat teorii oddziaływania jest ogromny. Reklama dziś to więc nie tylko nośnik, czy ekspozycja, ale przede

wszystkim pomysł na to, jak pobudzić pożądanie.